Formularz gwarancyjny

Jeśli posiadasz produkt z oferty CREATON Polska - marki CREATON lub EURONIT, zakupione po dniu 3 stycznia 2016 roku, zarejestruj się korzystając z poniższego formularza w celu zrealizowania uprawnień zawartych w Karcie Gwarancyjnej zgodnie z jej warunkami.

Dane nabywcy
Dane do korespondencji
Dane budynku
Nieprawidłowy kod pocztowy
Typ budynku jest wymagany
Rodzaj budynku jest wymagany
Szczegóły zakupu
Nieprawidłowa wartość, wpisz liczbę
Nieprawidłowy format daty, prawidłowy format daty: dd/mm/rrrr
Dane bezpośredniego sprzedawcy
Nieprawidłowy kod pocztowy
Ocena jakości sprzedawcy jest wymagana
Dane produktu
Typ produktu jest wymagany
Kolor jest wymagany
Ocena jakości produktu jest wymagana
Dane wykonawcy
Oświadczenia
* - pole obowiązkowe